Spread the love

We wtorek na olsztyskim osiedlu Redykajny odnaleziono ciao Tobiasza Niemiro, jednego ze wsplnikw w spce Kvadratco Services Limited, bdcej operatorem giedy Bitmarket. Prawdopodobn przyczyn mierci byo samobjstwo. To kolejne zagadkowe zdarzenie zwizane z gied Bitmarket oraz jej upadkiem.

Jak doszo do zamknicia Bitmarketu? Jaki by zwizek Tobiasza Niemiro z ca spraw? Jak odnis si on do oskare wysuwanych przez klientw gied? Przypomnijmy najwaniejsze fakty zwizane Bitmarketem.

Kiedy powsta Bitmarket i czym si zajmowa?

Bitmarket powsta w 2014 roku, a jego zaoycielem by biznesmen Micha Pleban. To jedna z wielu gied zajmujcej si obrotem bitcoinami, czyli najpopularniejsz kryptowalut na wiecie. Kryptowaluty to rodzaj wirtualnego pienidza stworzonego na bazie kryptografii. Funkcjonuj one w sposb rozproszony i autonomiczny, poza tradycyjnymi systemami bankowymi i kontrol rzdu czy banku centralnego.

BitMarketBitMarket fot. Bitmarket

Kto by wacicielem giedy?

Odpowied na to pytanie jest trudna, bo Bitmarket jest ukryty za szeregiem rnych spek i tajemniczych powiza. Gieda bya zarzdzana przez zarejestrowan na Seszelach spk Bitmarket Limited Global, jednak jej operatorem bya spka Kvadratco Services Limited, ktra przyjmowaa depozyty od klientw.

W tle pojawia si rwnie kilka innych nazw – estoska spka Gyptrade OU (waciciel domeny), fundusz IQ Partners, ktry mia przejc kontrol nad Bitmarketem, spka Global1, a take spka Digiminex, ktra zarzdzaa obsug klientw giedy i wypacaa wynagrodzenia pracownikom.

W caej aferze na pierwszy plan wysuwaj si jednak dwa nazwiska. Chodzi o Marcina Aszkieowicza, dyrektora Kvadratco oraz Tobiasza Niemiro. Z relacji klientw Bitmarket wynika, e to wanie oni byli gwnymi “mzgami” giedy kryptowalut.

DLOLODLOLO Fot. Tomasz Staczak / Agencja Gazeta

Kiedy doszo do upadku giedy?

Komunikat o zakoczeniu dziaalnoci przez Bitmarket pojawi si na stronie internetowej giedy 8 lipca br. Moglimy w nim przeczyta, e doszo do niego “wskutek utraty pynnoci”.

Informacja ta wzburzya klientw Bitmarketu. Od momentu zakoczenia dziaalnoci przez gied, adnemu z nich nie udao si skontaktowa z zarzdzajcymi Bitmarketem, cho jeszcze kilka miesicy wczeniej chtnie kontaktowali si ze swoimi klientami i skadali im propozycje “nie do odrzucenia”.

Zleciem wypat okoo 60 BTC (bitcoinw – red.). Wypata nie przychodzia przez duszy czas. Skontaktowaem si z dziaem pomocy. Odpisano mi, e chce ze mn porozmawia sam prezes giedy – pan Marcin Aszkieowicz. Opowiedzia mi o wielkich planach Bitmarketu i o tym, e potrzebuj bitcoinw na wdroenie nowego produktu. Obiecywa, e jeli zostawi pienidze, to bdzie mi co miesic ksigowa 2,5 proc. No to si zgodziem. Razem z doksigowanymi odsetkami za poyczk, miaem w Bitmarkecie ponad 121 BTC. Dzi Aszkieowicz nie odbiera telefonu i nie odpisuje na wiadomoci

– napisa jeden z uytkownikw forum o kryptowalutach.

Dzi do grupy “Bitmarket – poszkodowani” w serwisie Facebook naley prawie 3 tys. osb. Wiele z nich stracio po kilkadziesit tysicy zotych, w przypadku niektrych kwoty te byy znacznie wiksze.

Ile pienidzy klientw znikno?

Depozyty klientw Bitmarketu opieway na kwot 2,3 tys. bitcoinw. Jeli przyj kurs tej kryptowaluty z chwili zamknicia giedy, to mwimy tu o ponad 100 mln zotych, ktre “wyparoway” z giedy.

Tobiasz Niemiro na konferencji prasowej w 2013 rokuTobiasz Niemiro na konferencji prasowej w 2013 roku (Fot. Przemysaw Skrzydo / Agencja Gazeta)

O co klienci oskarali Tobiasza Niemiro i Marcina Aszkieowicza?

Wielu klientw sugeruje, e Marcin Aszkieowicz i Tobiasz Niemiro przywaszczyli sobie ich pienidze, a ich defraudacja bya skrztnie zaplanowanym przekrtem. Obaj biznesmeni kategorycznie temu zaprzeczali.

adna z osb, ktre zarzdzay na przestrzeni lat gied Bitmarket, nigdy nie defraudowaa rodkw Klientw. Jestem przekonany o swojej uczciwoci i dobrej woli i bd jej broni w trakcie postpowania sdowego” – napisa w swoim owiadczeniu Marcin Aszkieowicz.

Podkreli rwnie, e sam przej gied z deficytem w wysokoci 600 bitcoinw, a wczeniej doszo do “bdw w zarzdzaniu”, za ktre odpowiadaj poprzedni waciciele. Twierdzi te, e gieda pada ofiar ataku hakerskiego, a cyberprzestpcom udao si ukra cz bitcoinw. Doda, e do ostatnich dni y nadziej, e “uda si unikn tej katastrofy”, a obecnie znajduje si “na skraju wytrzymaoci fizycznej i emocjonalnej. Zaszczuty i cigany przez poszkodowanych Klientw”.

Mog teraz tylko prosi o wybaczenie, cierpliwo i prawo do obrony. Nie byem i nie jestem oszustem. Zostaem zostawiony przez wsplnikw sam, na toncym okrcie, naiwnie wierzc, e uda si nim dopyn do portu

– zakoczy swoje emocjonalne owiadczenie Aszkieowicz

Na kilka tygodni przed mierci gos w sprawie zabra take Tobiasz Niemiro. W rozmowie z money.pl stwierdzi on, e nie ma nic wsplnego z jej kopotami. “Byem inwestorem finansowym, nigdy nie prowadziem giedy Bitmarket, nigdy ni nie zarzdzaem. Traktowaem to przedsiwzicie jako cel inwestycyjny, ktrym bd zarzdzay i rozwin go kompetentne osoby, nastpnie uda si z zyskiem cay holding sprzeda. Cel ten nie zosta osignity. Nie odzyskaem zainwestowanych rodkw” – tumaczy.

Tobiasz Niemiro twierdzi, e na upadku Bitmarketu sam straci ok. 1,2 mln zotych, a o zamkniciu giedy pono dowiedzia si tak, jak inni klienci – ze zdawkowego komunikatu na stronie internetowej.

Co na to prokuratura?

12 lipca Prokuratura Okrgowa w Olsztynie poinformowaa o wszczciu ledztwa w sprawie zakoczenia dziaalnoci przez Bitmarket. Suby badaj czy zarzdzana przez Marcina Aszkieowicza spka Kvadratco Services Limited, bdca operatorem giedy Bitmarket, nie wyudzia od jej klientw 2,3 tys. bitcoinw.

23 lipca, decyzj Prokuratury Regionalnej w Biaymstoku, afer zwizan z Bitmarketem przeja jednak Prokuratura Okrgowa w Suwakach. “Mog tylko powiedzie, e zlecilimy nadzr innej prokuraturze z uwagi na obiektywizm postpowania” – powiedzia w rozmowie z serwisem Olsztyn.com.pl  prokurator Marcin Faszcza z Wydziau III Organizacyjno-Sdowego Prokuratury Regionalnej w Biaymstoku.

Z informacji przekazanych przez prokuratur wynika, e do tej pory 396 osb zoyo zawiadomienia o moliwoci popenienia przestpstwa. ledczy zaznaczaj jednak, e sprawa jest rozwojowa i mona spodziewa si kolejnych zgosze ze strony poszkodowanych klientw Bitmarketu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa w sprawie Bitmarketu zoy Wojciech Przycki, wiceprezes funduszu IQ Partners. To on mia przej gied kryptowalut. W ubiegym roku IQ Partners przej kontrol nad spk Gyptrade (wacicielem domeny i znaku towarowego Bitmaket).

Kurs bitcoinaKurs bitcoina fot. DM

Jaka moga by przyczyna upadku Bitmarketu?

Hipotez jest kilka. Jedn z nich jest atak hakerski. Na wiecie zdarzay si ju sytuacje, e cyberprzestpcy wykradali bitcoiny z gied kryptowalut. Dopki nie poznamy ustale prokuratury, nie mona rwnie wykluczy scenariusza forsowanego przez wielu klientw Bitmarketu, czyli defraudacji pienidzy.

Jest jednak inna moliwo. Marcin Aszkieowicz tumaczy, e przejli Bitmarket z deficytem w wysokoci 600 bitcoinw. Nie wiemy czy w deficyt zosta przez niego “zasypany”. Dlaczego to wane? Ot w 2015 roku, gdy Bitmarket trafi w rce Aszkieowicza, kurs bitcoina waha si od 200 do 400 dolarw.

Jednak w pniejszym czasie doszo do eksplozji bitcoina. W szczytowym momencie jeden bitcoin by wart 13,8 tys. dolarw. Jeli deficyt nie zosta spacony od razu, to moliwe, e pniej Aszkieowicz i Niemiro musieli skupowa z rynku coraz drosze bitcoiny, by pokry zobowizania wobec klientw.

Oczywicie od 600 do 2,3 tys. bitcoinw deficytu jest bardzo daleka droga. Dlatego upadek giedy by prawdopodobnie splotem wielu rnych okolicznoci. Niektre z nich mog pozosta niewyjanione.

To nie pierwszy upadek giedy kryptowalut

Bitmarket nie jest oczywicie pierwsza polsk gied kryptowalut, ktra upada, cho ten upadek bdzie prawdopodobnie najbardziej spektakularny. W 2016 roku doszo do zamknicia giedy Bitcurex, ktrej klienci do tej pory nie odzyskali pienidzy. Do dzi nie wiadomo rwnie czy w tym przypadku powodem upadku giedy by atak hakerski, defraudacja pienidzy, czy te inne okolicznoci.

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegaj, e “waluty” wirtualne nie s emitowane ani gwarantowane przez bank centralny pastwa, nie s rwnie pienidzem, tj. nie s prawnym rodkiem patniczym, ani walut, nie mog by wykorzystane do spaty zobowiza podatkowych oraz nie speniaj kryterium powszechnej akceptowalnoci w punktach handlowo-usugowych. “Waluty” wirtualne nie s pienidzem elektronicznym, nie mieszcz si w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usugach patniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Please follow and like us:
Pin Share